Audicions / Concerts

La simbiosi de dos llenguatges, la fusió de dos mons

El hot jazz i el grafitti en viu i en directe